Osinkojen verotus 2020

Julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa, kun saajana on yksityishenkilö.

Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa enintään osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa. Jos osingonsaajan verovuonna saamien tällaisten osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 prosenttia ja verovapaata tuloa 15 prosenttia.

Jos osinko on yli 8 prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta, ylimenevästä osasta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
vuonna 2020 on 1,34 % palkoista

Valtioneuvosto on vahvistanut työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentiksi 1,34 prosenttia vuodelle 2020.
Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2020 maksettaviin palkkoihin, palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta. Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,18 prosenttia palkka- tai yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- tai yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 14 574 euroa. Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 14 574 euron, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.
Sairausvakuutuksen päivärahamaksua ei peritä alle 16-vuotiailta eikä 68 vuotta täyttäneiltä.


Verovapaat matkakustannukset 2020
Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 43 euroa, osapäivärahan 20 euroa ja ateriakorvauksen 10,75 euroa (Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 21,50).
Verovapaa kilometrikorvaus on 43 senttiä kilometriltä.


Ennakkoverot
Ennakkoverojen muutoshakemus on mahdollista tehdä välitilinpäätökseen pohjautuen. Hakemuksen käsittely verotoimistossa pohjautuu ohjelmistorobotiikkaan eli ennakkoveropäätös tulee lähes heti. Liikaa maksetut ennakkoverot palautetaan yrityksen tilille noin viikon kuluessa ennakonmuutoksesta.

Teemme ennakkoverojen muutoshakemuksia sopimuksen mukaan. Muutoshakemus kannattaa tehdä mikäli ennakot on määrätty liiansuureksi tai lopullinen vero ja maksetut ennakot ovat liian pieniä, tavoitteena on jälkiverojen ja korkokustannusten minimointi.

Lisätietoja: keijo.palosaari(at)tilitoimistotammi.com


Ota yhteyttä  041 444 9649

Etusivu