Osinkojen verotus 2019

Julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa, kun saajana on yksityishenkilö.

Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa enintään osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa. Jos osingonsaajan verovuonna saamien tällaisten osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 prosenttia ja verovapaata tuloa 15 prosenttia.

Jos osinko on yli 8 prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta, ylimenevästä osasta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
vuonna 2019 on 0,77 % palkoista

Valtioneuvosto on vahvistanut työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentiksi 0,77 prosenttia vuodelle 2019.
Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2019 maksettaviin palkkoihin, palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta. Palkansaajien ja yrittäjien sairausvakuutusmaksu prosentti on 1,54.


Verovapaat matkakustannukset 2019
Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 42 euroa, osapäivärahan 19 euroa ja ateriakorvauksen 10,50 euroa.
Verovapaa kilometrikorvaus on 43 senttiä kilometriltä.


Tulorekisteri on otettu käyttöön vuoden 2019 alusta
Tulorekisteri ilmoitukset lähtevät automaattisesti tilitoimiston palkanlaskenta ohjelmasta. Palkkatiedot ilmoitetaan tilitoimistoon kuten aiemminkin.

Ennakkoverot
Ennakkoverojen muutoshakemus on mahdollista tehdä välitilinpäätökseen pohjautuen. Hakemuksen käsittelyaika verotoimistossa on noin viikko. Liikaa maksetut ennakkoverot palautetaan yrityksen tilille noin 2 viikon kuluessa ennakonmuutoksesta.

Teemme ennakkoverojen muutoshakemuksia sopimuksen mukaan. Muutoshakemus kannattaa tehdä mikäli ennakot on määrätty liiansuureksi tai lopullinen vero ja maksetut ennakot ovat liian pieniä, tavoitteena on jälkiverojen ja korkokustannusten minimointi.

Lisätietoja: keijo.palosaari(at)tilitoimistotammi.com


Ota yhteyttä  041 444 9649

Etusivu