Kirjanpitopalvelut
Liikekirjanpito
Kuukausi, neljännesvuosi- ja vuosiraportit sijaintimaan ja / tai useilla kielillä
Taloustulosten laskenta paikallisten ja IAS:n vaatimusten mukaisesti
Palkkahallinto
Laskutuspalvelu
Pankkiasiointi ja maksatukset
Rekisteröinnit verottajalla, verojen laskenta ja veroilmoitusten laadinta
Osto- ja myyntireskontrat
Käyttöomaisuusrekisterin ylläpito

Veropalvelut
Verosuunnittelu ja eri vaihtoehtojen vertailu. Verosuunnittelun avulla voi joissakin tapauksissa lisätä yrittäjän käteen jäävää tuloa.
Rekisteröinnit verottajalla, verojen laskenta ja veroilmoitusten laadinta
ALV-palautushakemukset
Ennakkoveron laskenta ja muutoksenhaku
Verottajan vaatimien vuosi-ilmoitusten laadinta.

Yhteydenpito verottajaan.
Yrityksen riskikartoitus ja analyysi.

Juridiset palvelut
Yhtiöiden perustamisessa avustaminen ja vaadittavien asiapaperien laadinta (yhtiöjärjestys, perustamissopimus jne.)
Organisaatiomuutokset
Yhtiöjärjestyksen muutokset
Rekisteröitimuutokset
Kauppakirjojen ja vuokrasopimusten laadinta ja muutokset.
Pöytäkirjojen laadinta
Työsopimusten ja työsääntöjen laadinta

Etusivu