Menestykselliseen talouden hallintaan on kiinteästi kytkettynä myös yhtiön lakiasioiden hoito. Asiantuntijamme kehittävät ja muokkaavat yritysmuodot ja -rakenteet yrityksen kehitysvaiheeseen tarkoituksenmukaisimmaksi ja tehokkaaksi.

Laadimme verovalituksia. Verotusta koskevissa toimeksiannoissa verosuunnittelun ja –neuvonnan osuus on merkittävä.

JURIDISETPALVELUT - YHTIÖNHALLINTO
- Kaupparekisteriasiat ja tavaramerkit
- Lainhuudot ja kiinnitykset
- Kohdeselvitykset
- Sopimusjuridiikka: esim. kauppakirjat, osakassopimukset, yhtiösopimukset, testamentit, perukirjat, vuokrasopimukset, hallinnonjakosopimukset, RS-sopimukset, työsopimukset sekä alihankinta- ja yhteistyösopimukset

- Yhtiöiden perustamisessa avustaminen ja vaadittavien asiapaperien laadinta (yhtiöjärjestys, perustamissopimus jne.)
- Organisaatiomuutokset
- Yhtiöjärjestyksen muutokset
- Rekisteröitimuutokset


VELKOMUSASIAT
Hoidamme saatavien perintää ja teemme maksumuistutuksia. Hankimme ulosottokelpoisia päätöksiä sekä toimitamme ne ulosottoon.

 

Etusivu